1. bensinmotor

  bensinmotor, förbränningsmotor som drivs med bensin.
 2. bensår

  bensår, ulcus cruris, sår på underbenen.
 3. bensylalkohol

  bensylalkohol, C 6H 5CH 2OH, färglös vätska som förekommer i naturliga oljor och hartser, t.ex. jasmin- och hyacintolja samt peru- och tolubalsam.
 4. benstomme

  benstomme, kroppens skelett.
 5. bensylpenicillin

  bensylpenicillin, penicillin G, G-penicillin, det först använda penicillinet.
 6. bensodiazepiner

  bensodiazepiner, grupp läkemedel som har fått stor användning vid behandling av ångest och sömnstörningar.
 7. bensokinon

  bensokinon, kinon, C 6H 4O 2, ett gult kristallint och lättflyktigt ämne med stark lukt, påminnande om klorgas.
 8. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 9. bensyn

  bensyn, benämning på cyklohexadienyn, ett sexledat ringsystem baserat på bensen och innehåller två dubbelbindningar och en trippelbindning.
 10. bensopyren

  bensopyren, polycykliska aromatiska kolväten, se benspyren.