1. bensoesyra

  bensoesyra, C 6H 5COOH, färglöst kristallint ämne med svagt sura egenskaper och konserverande effekt.
 2. bensoat

  bensoat, salt eller ester av bensoesyra.
 3. bensoeträd

  bensoeträd, Styrax benzoin, art i familjen storaxväxter.
 4. bensidin

  bensidin, 4,4′-diaminobifenyl, färglöst kristallint ämne, som framställs genom syrakatalyserad omlagring av hydrazobensen, C 6H 5NHNHC 6H 5 (den s.k. bensidinomlagringen).
 5. bensnäcka

  bensnäcka, cochlea, del av innerörats benlabyrint.
 6. bensaldehyd

  bensaldehyd, konstgjord bittermandelolja, C 6H 5CHO.
 7. bensal-

  bensal-, äldre benämning på den tvåvärda gruppen C6H5CH=, numera kallad bensyliden-.

 8. bensyliden-

  bensyliden-, i organisk-kemisk nomenklatur benämning på den tvåvärda gruppen C6H5CH=.

 9. bensyl-

  bensyl-, i organisk-kemisk nomenklatur benämning på gruppen C6H5CH2–.­

 10. Bensbyn

  Bensbyn, tätort i Luleå kommun, Norrbotten (Norrbottens län), 8 km norr om Luleå; 602 invånare (2016).