1. bensin

  bensin, en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska bestående av olika kolväteblandningar och med en kokpunkt som kan variera mellan 30 och 190 °C.

 2. Ben Shahn

  Shahn, Ben, 1898–1969, litauisk-amerikansk konstnär och fotograf.
 3. Ben Stiller

  Stiller, Benjamin (Ben), född 1965, amerikansk skådespelare, regissör och komiker.

 4. Ben-Slimane

  Ben-Slimane, stad i nordvästra Marocko; för belägenhet se landskarta Marocko.
 5. Ben Sira

  Ben Sira, det hebreiska namnet på Jesus Syrak, författaren till Jesus Syraks vishet, en av de gammaltestamentliga apokryferna.
 6. Ben Siras alfabet

  Ben Siras alfabet, medeltida judiskt satiriskt verk i ett flertal versioner.
 7. bensinmack

  bensi`nmack subst. ~en ~ar ORDLED: bens-in--mack-en
  Svensk ordbok
 8. bensinmotor

  bensi`nmotor subst. ~n ~er ORDLED: bens-in--mot-or-er
  Svensk ordbok
 9. bensinsnål

  bensi`nsnål adj. ~t ORDLED: bens-in--snål
  Svensk ordbok
 10. bensindunk

  bensi`ndunk subst. ~en ~ar ORDLED: bens-in--dunk-en
  Svensk ordbok