1. bensoeharts

  bensoeharts, bensoe, benzoe, det harts som kan utvinnas från bensoeträdet ( Styrax benzoin) genom att man gör ett snitt i stammen.
 2. bensoesyra

  bensoesyra, C 6H 5COOH, färglöst kristallint ämne med svagt sura egenskaper och konserverande effekt.
 3. bensoeträd

  bensoeträd, Styrax benzoin, art i familjen storaxväxter.
 4. bensoat

  bensoat, salt eller ester av bensoesyra.
 5. Camillo di Cavour

  Cavour, Camillo Benso di, född 10 augusti 1810, död 6 juni 1861, greve, italiensk statsman.