1. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 2. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.

 3. offentlig förvaltning

  offentlig förvaltning, organisation som bereder och/eller verkställer de politiska besluten.
 4. textilindustri

  textilindustri, industribransch omfattande industrier som tillverkar garn, tyg och liknande samt bereder dessa.
 5. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 6. Id al-adha

  Id al-adha är en mycket viktig högtid inom islam.
 7. Kinas kommunistiska parti

  Kinas kommunistiska parti, KKP, det styrande partiet i folkrepubliken Kina sedan 1949.

 8. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 9. Bechdeltestet

  Bechdeltestet, kriterium för att bedöma hur kvinnliga karaktärer framställs i film.

 10. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.