1. remittera

  remittera, anmoda (myndighet, organisation e.d.) eller bereda tillfälle att avge yttrande eller utredning över (viss fråga etc.); bereda (patient) tillträde (till visst sjukhus eller till specialist för undersökning eller behandling); sända (pengar).
 2. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.

 3. målsägande

  målsägande, målsägare, den som direkt och på ett påtagligt sätt drabbats av ett brott, den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.
 4. färgämnen

  färgämnen, organiska och oorganiska ämnen som är färgade och som används för att ge föremål och material färg; jämför färgpigment.
 5. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk kommendör och upptäcktsresande.

 6. immunsystem

  immunsystem kallas det försvar som kroppen har för att skydda sig mot infektioner och andra sjukdomar.

 7. rådjur

  rådjur, Capreolus capreolus, art i familjen hjortdjur.
 8. betänkande

  betänkande, skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté.
 9. hackbruk

  hackbruk, hackjordbruk, en form av åkerbruk som har hackan som huvudsakligt redskap.

 10. Regeringskansliet

  Regeringskansliet, i dagligt tal ofta Kanslihuset, regeringens stabsorgan som biträder vid planering och samordning av regeringspolitiken samt bereder regeringsärendena.