1. Massachusetts

  Massachusetts, förkortat MA, delstat i New England, nordöstra USA.

 2. bibliotek

  bibliotek, en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
 3. besmanskrok

  bes`manskrok subst. ~en ~ar ORDLED: besm-ans--krok-en
  Svensk ordbok
 4. beseende

  bese´ende subst. ~t ORDLED: be-se-end-et
  Svensk ordbok
 5. best man

  best man [bes´t män´] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 6. beska

  bes`ka subst. ~n ORDLED: besk-an
  Svensk ordbok
 7. besksöta

  bes`ksöta subst. ~n besksötor ORDLED: besk--söt-an
  Svensk ordbok
 8. märkvärdighet

  mär`kvärdighet subst. ~en ~er ORDLED: märk--värd-ig-het-en
  Svensk ordbok
 9. beskhet

  bes`khet subst. ~en ~er ORDLED: besk-het-en
  Svensk ordbok
 10. besegrare

  bese´grare subst. ~n äv. besegrarn, plur. ~, best. plur. besegrarna ORDLED: be-segr-ar-en
  Svensk ordbok