1. Krankmårtenhögen

  Krankmårtenhögen, gravfält från äldre järnåldern i Storsjö församling, Härjedalen.
 2. Stjärneborg

  Stjärneborg, Stellæburgum, Tycho Brahes observatorieanläggning på Ven, uppförd på 1580-talet.
 3. Lugnarohögen

  Lugnarohögen, gravhög från yngre bronsåldern vid torpet Lugnaro, 10 km söder om Laholm, Halland, utgrävd 1926–27.
 4. Hartvig Frisch

  Frisch, Hartvig, 1893–1950, dansk språkforskare och politiker (socialdemokrat), professor i klassisk filologi vid Köpenhamns universitet 1941–47, medlem av Folketinget från 1926, gruppledare i sitt parti 1935–40, undervisningsminister 1947–50.
 5. besman

  besman, betsman, gammal typ av handhållen hävstångsvåg med fast motvikt och rörlig upphängningspunkt.
 6. porfyr

  porfyr, magmatisk bergart som karakteriseras av porfyrisk textur, dvs. att större mineralkristaller (strökorn) ligger spridda i en finkornig eller glasig grundmassa.
 7. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.
 8. Minnesota

  Minnesota, förkortat MN, delstat i Mellanvästern, USA.

 9. South Carolina

  South Carolina, förkortat SC, delstat i USA.

 10. Massachusetts

  Massachusetts, förkortat MA, delstat i New England, nordöstra USA.