1. gelatin

  gelati´n [ʃ-] subst. ~et el. ~en ORDLED: gel-at-in-et
  Svensk ordbok
 2. dräpa

  drä`pa verb dräpte dräpt, pres. dräper ORDLED: dräp-er SUBST.: dräpande; dråp
  Svensk ordbok
 3. piller

  pill´er subst. pillret, plur. ~, best. plur. pillren el. ~na ORDLED: pillr-et
  Svensk ordbok
 4. salt

  1salt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 5. beskära

  2beskä´ra verb beskar beskurit beskuren beskurna, pres. beskär ORDLED: be-skur-it SUBST.: beskärande, beskär(n)ing
  Svensk ordbok
 6. grapefrukt

  grapefrukt [grej`p-, grej´p- äv. grä`p-, grä´p-] subst. ~en ~er ORDLED: grape--frukt-en
  Svensk ordbok
 7. pomerans

  pomerans [-an´s äv. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: pomer-ans-en
  Svensk ordbok
 8. beskedlig

  beske´dlig adj. ~t ORDLED: be-sked-lig
  Svensk ordbok
 9. medicin

  medici´n subst. ~en ~er ORDLED: med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 10. leverera

  levere´ra verb ~de ~t ORDLED: lever-er-ar SUBST.: levererande, leverering; leverans
  Svensk ordbok