1. DASK

  DASK , Dansk aritmetisk sekvenskalkylator, den första dator som byggdes i Danmark, i bruk 1957.
 2. Nancy Mitford

  Mitford, Nancy, 1904–73, brittisk författare.
 3. salmiak

  salmiak, trivialnamn för ammoniumklorid, NH 4Cl (se ammoniumföreningar).
 4. stout

  stout, mörkt, nästan svart, synnerligen smakrikt, beskt och torrt överjäst öl (jämför bryggeriteknik, Jäsning).
 5. lingon

  lingon är röda bär som växer i skogar i nästan hela Sverige.
 6. brännvinskryddor

  brännvinskryddor används för att ge smak åt brännvin.
 7. Henrik Bernhard Palmær

  Palmær, Henrik Bernhard, 1801–54, författare och tidningsman; riksdagsman 1847–48.
 8. barkbröd

  barkbröd, en form av nödbröd som till en del bereddes av det torkade och malda inre barkskiktet från främst tall men även gran m.fl. träd.
 9. smakaversion

  smakaversion, stark motvilja mot en specifik smak.
 10. ormbär

  ormbär, Paris quadrifolia, art i familjen nysrötter.