1. Vasilij Belov

  Belov, Vasilij, 1932–2012, rysk författare.
 2. Facit Electronics AB

  Facit Electronics AB, den första kommersiella datortillverkaren i Sverige, dotterbolag till AB Åtvidabergs Industrier.
 3. baggsöta

  baggsöta, Gentiana purpurea, art i familjen gentianaväxter.
 4. fjällmusseron

  fjällmusseron, Tricholoma imbricatum, art i basidsvampordningen Agaricales.
 5. brödticka

  brödticka, tuvticka, Albatrellus confluens, art i basidsvampsordningen Russulales.
 6. lakrits

  lakrits, produkt som framställs ur rötter och underjordiska utlöpare av växtarten lakritsrot.
 7. vaxskivlingar

  vaxskivlingar, vaxingar, flera släkten basidsvampar med ca 90 arter i Norden.
 8. druvfingersvamp

  druvfingersvamp, Ramaria botrytis, art i basidsvampsordningen Gomphales.
 9. kvassior

  kvassior, Quassia, släkte bittervedsväxter med ca 35 arter buskar och träd i tropiska trakter.
 10. betesgynnad

  betesgynnad sägs den växt vara som ökar i antal genom att markerna betas av stora växtätare.