1. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.

 2. myrra

  myrra, gummisekret från vissa arter av släktet Commiphora i familjen myrraväxter.
 3. Datasaab

  Datasaab, division inom Saab-Scaniakoncernen, senare halvstatligt företag, med verksamhet inom datortillverkning och systemkonstruktion.
 4. Matematikmaskinnämnden

  Matematikmaskinnämnden, statlig myndighet, verksam 1948–63, med uppgift att ge svenska myndigheter tillgång till datorer (då benämnda siffer- eller matematikmaskiner).
 5. nyckelpigor

  nyckelpigor, Coccinellidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 4 500 arter, varav 64 i Sverige.
 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 7. aromämne

  aromämne, essens, livsmedelstillsats som används för lukt- och smaksättning.
 8. naturalism

  naturalism (franska naturalisme, se vidare natur), konsekvent inriktning i olika intellektuella och konstnärliga aktiviteter på enbart den omedelbart föreliggande verkligheten, som man kan direkt komma åt genom sinnena, ofta med stark betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.
 9. malörter

  malörter, Artemisia, släkte korgblommiga växter med ca 300 arter fleråriga örter, halvbuskar och buskar i norra tempererade regionen, Sydamerika och södra Afrika.
 10. humle

  humle, Humulus lupulus, art i familjen hampaväxter.