1. smaklök

  smaklök är smakorgan hos ryggradsdjur.
 2. pilsner

  pilsner, ljust underjäst öl med påtaglig beska.
 3. Erik Stemme

  Stemme, Erik, 1921–2007, datatekniker, professor vid Chalmers tekniska högskola 1963–87.
 4. DASK

  DASK , Dansk aritmetisk sekvenskalkylator, den första dator som byggdes i Danmark, i bruk 1957.
 5. Nancy Mitford

  Mitford, Nancy, 1904–73, brittisk författare.
 6. salmiak

  salmiak, trivialnamn för ammoniumklorid, NH 4Cl (se ammoniumföreningar).
 7. lingon

  lingon är röda bär som växer i skogar i nästan hela Sverige.
 8. brännvinskryddor

  brännvinskryddor används för att ge smak åt brännvin.
 9. Henrik Bernhard Palmær

  Palmær, Henrik Bernhard, 1801–54, författare och tidningsman; riksdagsman 1847–48.
 10. bitterling

  bitterling, Rhodeus sericeus, art i familjen karpfiskar.