1. barkbröd

  barkbröd, en form av nödbröd som till en del bereddes av det torkade och malda inre barkskiktet från främst tall men även gran m.fl. träd.
 2. ormbär

  ormbär, Paris quadrifolia, art i familjen nysrötter.
 3. relikt vatten

  relikt vatten, grundvatten som bildats under ett tidigare geologiskt skede eller under en period med annat klimat.
 4. Mirjam Irene Tuominen

  Tuominen, Mirjam Irene, 1913–67, finlandssvensk författare.
 5. spenört

  spenört, Laserpitium latifolium , art i familjen flockblomstriga växter.
 6. Paddy Chayefsky

  Chayefsky, Sidney ( Paddy), 1923–81, amerikansk TV-dramatiker och manusförfattare.
 7. sackarin

  sackarin, natrium- eller kaliumsalter av o-benzosulfimid, ett syntetiskt sötningsmedel som är över 300 gånger sötare än vanligt socker.
 8. sencha

  sencha, japanskt grönt te.
 9. sjölök

  sjölök, havslök, Drimia maritima (synonym
 10. bryggeriteknik

  bryggeriteknik, tillverkning av öl och läskedrycker.