1. Aleksandr Rodtjenko

  Aleksandr Rodtjenko var en rysk konstnär, formgivare och fotograf.
 2. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).
 3. barkbröd

  barkbröd, en form av nödbröd som till en del bereddes av det torkade och malda inre barkskiktet från främst tall men även gran m.fl. träd.
 4. sackarin

  sackarin, natrium- eller kaliumsalter av o-benzosulfimid, ett syntetiskt sötningsmedel som är över 300 gånger sötare än vanligt socker.
 5. gullupin

  gullupin, gul-lupin , Lupinus luteus, art i familjen ärtväxter.
 6. baggsöta

  baggsöta, Gentiana purpurea, art i familjen gentianaväxter.
 7. fjällmusseron

  fjällmusseron, Tricholoma imbricatum, art i basidsvampordningen Agaricales.
 8. brödticka

  brödticka, tuvticka, Albatrellus confluens, art i basidsvampsordningen Russulales.
 9. fläckmusseron

  fläckmusseron, Tricholoma fulvum, art i basidsvampordningen Agaricales.
 10. pomerans

  pomerans, Citrus × aurantium Amara-gruppen, sortgrupp i familjen vinruteväxter.