1. tonic

  tonic [ung. tån´ik] subst. ~en; kortform för tonic water ORDLED: ton-ic-en
  Svensk ordbok
 2. pilsner

  pil´sner subst. ~n, plur. ~ ORDLED: pilsn-ern
  Svensk ordbok
 3. pomerans

  pomerans [-an´s äv. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: pomer-ans-en
  Svensk ordbok
 4. humlad

  hum`lad adj. humlat ORDLED: huml-ad
  Svensk ordbok
 5. salt

  1salt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 6. kommentar

  kommenta´r subst. ~en ~er ORDLED: kom-ment-ar-en
  Svensk ordbok
 7. gelatin

  gelati´n [ʃ-] subst. ~et el. ~en ORDLED: gel-at-in-et
  Svensk ordbok
 8. dräpa

  drä`pa verb dräpte dräpt, pres. dräper ORDLED: dräp-er SUBST.: dräpande; dråp
  Svensk ordbok
 9. piller

  pill´er subst. pillret, plur. ~, best. plur. pillren el. ~na ORDLED: pillr-et
  Svensk ordbok
 10. beskära

  2beskä´ra verb beskar beskurit beskuren beskurna, pres. beskär ORDLED: be-skur-it SUBST.: beskärande, beskär(n)ing
  Svensk ordbok