1. grapefrukt

  grapefrukt [grej`p-, grej´p- äv. grä`p-, grä´p-] subst. ~en ~er ORDLED: grape--frukt-en
  Svensk ordbok
 2. bitter

  bitt´er adj. ~t bittra ORDLED: bittr-are
  Svensk ordbok
 3. beskedlig

  beske´dlig adj. ~t ORDLED: be-sked-lig
  Svensk ordbok
 4. medicin

  medici´n subst. ~en ~er ORDLED: med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 5. leverera

  levere´ra verb ~de ~t ORDLED: lever-er-ar SUBST.: levererande, leverering; leverans
  Svensk ordbok
 6. doktor

  doktor [dåk´- el. dåk`-] subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: dokt-or-er
  Svensk ordbok
 7. öl

  öl subst. ~et el. ibl. ~en, ~ ORDLED: öl-et
  Svensk ordbok
 8. galla

  1gall`a subst. ~n gallor ORDLED: gall-an
  Svensk ordbok
 9. droppe

  droppe [dråp`e] subst. ~n droppar ORDLED: dropp-en
  Svensk ordbok
 10. smak

  smak subst. ~en ~er ORDLED: smak-en
  Svensk ordbok