1. Pluto

  Pluto är en himlakropp i vårt solsystem.
 2. Berlinblockaden

  Berlinblockaden, Sovjetunionens blockering av markförbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland 1948–49.
 3. relativitetsteorin

  relativitetsteorin är en teori som beskriver tid, rum och massa.
 4. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 5. Bastiljen

  Bastiljen, franska la Bastille, fästning som ingick i Paris medeltida försvarsverk.
 6. Saddam Hussein

  Saddam Hussein, Ṣaddām Ḥusayn at-Tikrītī, född 28 april 1937, död 30 december 2006, irakisk politiker, landets härskare, president och regeringschef 1979–2003.
 7. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 8. vinterkriget

  vinterkriget, ”ärans vinter”, kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–40.
 9. Jaltakonferensen

  Jaltakonferensen, konferens under andra världskriget mellan Roosevelt, Churchill och Stalin, deras utrikesministrar och rådgivare.

 10. puniska krigen

  puniska krigen, samlingsbenämning på konflikter mellan Karthago och Rom 264–146 f.Kr., som gav Rom herraväldet över västra medelhavsområdet.