1. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 2. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, fram till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 3. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget, krig som fördes i norra och östra Europa 1700–21 som följd av den koalition som 1699 ingicks mot Sverige av Sachsen, Danmark och Ryssland.
 4. ETA

  ETA, förkortning för baskiska Euskadi ta Askatasuna ’Baskerlandet och friheten’, terrororganisation i Spanien som förespråkade de baskiska områdenas återförening och fullständiga självständighet, upplöst 2018.

 5. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 6. puniska krigen

  puniska krigen, samlingsbenämning på konflikter mellan Karthago och Rom 264–146 f.Kr., som gav Rom herraväldet över västra medelhavsområdet.
 7. omskärelse

  omskärelse, cirkumcision, fullständigt eller partiellt avlägsnande av penis förhud, så att ollonet helt eller delvis blir blottat.
 8. Potsdamkonferensen

  Potsdamkonferensen, konferens 17 juli–2 augusti 1945 i Potsdam nära Berlin mellan USA, Sovjetunionen och Storbritannien.

 9. Xi Jinping

  Xi Jinping, född 15 juni 1953, kinesisk politiker, generalsekreterare för kommunistpartiet sedan 2012, president sedan 2013.

 10. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.