1. involuta

  involuta av latin involvo ’inveckla’, ’inhölja’, eg.: ’rulla in’), inhyllningskurva, kurva ortogonal till alla tangenter till en given kurva (som utgör dess evoluta).
 2. kopplingskonstant

  kopplingskonstant, kopplingsfaktor , inom elementarpartikelfysik och kvantfältteori ett uttryck för styrkan av krafterna (växelverkan) mellan olika partiklar och fält.
 3. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 4. tryckvåg

  tryckvåg, våg som utbreder sig longitudinellt i kompressibelt medium genom växelverkan mellan tryck och densitet.
 5. lönebildning

  lönebildning, den process enligt vilken lönerna bestäms.
 6. kvasikristall

  kvasikristall är ett fast material där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt i förhållande till varandra, men där det geometriska mönstret mellan atomerna inte upprepas.
 7. diffus reflexion

  diffus reflexion uppträder om en reflekterande yta är skrovlig, så att en andel av det infallande ljuset sprids bakåt i andra vinklar än infallsvinkeln.
 8. stämgaffel

  stämgaffel, U-böjd metallstav med kort skaft, som anslås för att ange en bestämd tonhöjd (ofta a 1 = 440 Hz).
 9. cepheid

  cepheid, cepheidvariabel, ett slags stjärna med variabel ljusstyrka.

 10. HR-diagram

  HR-diagram, Hertzsprung–Russell-diagram, diagram där stjärnors absoluta magnitud eller luminositet avsatts mot deras spektraltyp eller något annat mått på yttemperaturen.