1. beståndsdel

  bestån`dsdel subst. ~en ~ar ORDLED: be-stånds--del-en
  Svensk ordbok
 2. bestånd

  bestånd, i inskränkt mening de individer av en art, underart, varietet eller form som finns samlade inom ett begränsat område.
 3. beståndande

  bestån´dande adj., ingen böjning ORDLED: be-stånd-ande
  Svensk ordbok
 4. bestånd

  bestån´d subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-stånd-et
  Svensk ordbok
 5. pärlhyacint

  pärlhyacint, druvhyacint, Muscari botryoides, art i familjen sparrisväxter som odlas som prydnadsväxt.
 6. bladvass

  bladvass, vass, rör, rörvass, Phragmites australis, art i växtfamiljen gräs.

 7. vattenblink

  vattenblink, Hottonia palustris, art i familjen viveväxter.
 8. uppländsk vallört

  uppländsk vallört, Symphytum × uplandicum, hybrid mellan arterna fodervallört ( Symphytum asperum) och äkta vallört ( Symphytum officinale) i familjen strävbladiga växter.
 9. blåbär

  blåbär, Vaccinium myrtillus, art i familjen ljungväxter.
 10. lapsk alpros

  lapsk alpros, fjällros, Rhododendron lapponicum, art i familjen ljungväxter.