1. tillväxtfunktion

  tillväxtfunktion, inom skogsbruket en matematisk funktion varmed tillväxten i grundyta, volym eller värde för träd eller bestånd kan beräknas med ledning av ståndorts- och träd- eller beståndsegenskaper.
 2. tillväxtprognos

  tillväxtprognos, produktionsprognos, i skogsbruket beräknat utvecklingsförlopp i fråga om bl.a. virkesvolym, tillväxt och avverkning för ett bestånd som behandlas på ett visst sätt.
 3. fiskeloggbok

  fiskeloggbok, journal där yrkesfiskare bokför sina fångster, dagligen för större fiskefartyg och månadsvis för mindre fartyg.
 4. element

  element, (bestånds)del, komponent, enhet (ingående i en helhet).
 5. ljungväxter

  ljungväxter, Ericaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 150 släkten och 3 500 arter, mestadels buskar och ris men även lianer och träd.
 6. gräs

  gräs hör till jordens vanligaste växter med många olika sorter och arter.
 7. provträd

  provträd, i skogsbruket träd som ingår i ett stickprov ur t.ex. ett bestånd, en stämplingspost eller en provyta.
 8. ryckfiske

  ryckfiske, fiske med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken eller krokarna i fisken.
 9. drivning

  drivning, avverkning och utforsling av virke till bilväg eller flottled.
 10. blädning

  blädning, skogsbruksmetod som innebär att man avverkar enstaka träd eller grupper av träd, vanligen de grövsta och värdefullaste.