1. halvgräs

  hal`vgräs subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: halv--gräs-et
  Svensk ordbok
 2. vresros

  vre`sros subst. ~en ~or ORDLED: vres--ros-en
  Svensk ordbok
 3. ljung

  ljung subst. ~en ORDLED: ljung-en
  Svensk ordbok
 4. tusenårsrike

  tu`senårsrike subst. ~t ~n ORDLED: tusen-års--rik-et
  Svensk ordbok
 5. vass

  2vass subst. ~en ~ar ORDLED: vass-en
  Svensk ordbok
 6. bestå

  bestå´ verb bestod ~tt, ~nden el. ~dd, ~ndna el. ~dda, pres. ~r ORDLED: be-står SUBST.: bestående; bestånd (till 1)
  Svensk ordbok
 7. stånd

  2stånd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stånd-et
  Svensk ordbok
 8. äldre

  äl´dre adj., komp., ingen böjning ORDLED: äld-re
  Svensk ordbok
 9. äga

  1ä`ga verb ägde ägt, pres. äger ORDLED: äg-er SUBST.: ägande (till 1)
  Svensk ordbok