1. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 2. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 3. fyllit

  fyllit, silvergrå eller grönaktig sidenglänsande bergart med utpräglad skiffrighet och en kornstorlek mindre än 0,1 mm.
 4. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 7. förledande av ungdom

  förledande av ungdom, brott mot allmän ordning som består i att bland barn och ungdom sprida skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.
 8. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 9. oxytocin

  oxytocin, peptidhormon från hypofysens baklob (neurohypofysen).

 10. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.