1. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 2. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 3. getingar

  getingar, Vespidae, familj i insektsordningen steklar.

 4. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 5. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 6. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 7. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. Bahamas

  Bahamas, stat i Västindien.

 10. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.