1. pluralism

  pluralism, mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig (jämför pluralistiskt samhälle).
 2. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 3. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 4. Bahamas

  Bahamas, stat i Västindien.

 5. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 6. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.
 7. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 8. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 9. Kaba

  Kaba, en kubformad stenbyggnad mitt i den heliga moskén i Mekka.
 10. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.