1. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 2. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 3. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 4. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.
 5. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 6. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 7. Kaba

  Kaba, en kubformad stenbyggnad mitt i den heliga moskén i Mekka.
 8. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 9. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 10. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.