1. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 2. kväve

  kväve är en gas utan färg och lukt.

 3. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 4. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 5. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 6. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 7. centriol

  centriol, cylinderformig cellorganell hos djur och vissa svampar och alger, bestående av nio fibriller parallellt anordnade i en ring.

 8. lönn

  lönn är ett träd.
 9. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 10. gradnät

  gradnät är ett rutnät på en karta eller en jordglob.