1. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 2. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 3. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 4. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 5. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 6. fossila bränslen

  fossila bränslen är bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan.

 7. Japan

  Japan är ett örike i Stilla havet, utanför Asiens kust.

 8. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.

 9. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 10. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.