1. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 2. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 3. pluralism

  pluralism, mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig (jämför pluralistiskt samhälle).
 4. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 5. utmätning av lön

  utmätning av lön, löneutmätning, den särskilda form av verkställighet av en betalningsskyldighet som består i att Kronofogdemyndigheten ålägger en gäldenärs arbetsgivare att innehålla och till myndigheten inleverera en viss del av gäldenärens lön eller motsvarande ersättning, vilken sedan används för att betala borgenären.

 6. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 7. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 8. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 9. liv

  liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval.
 10. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.