1. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 2. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 3. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 4. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 5. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 6. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 7. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 8. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 9. bär

  bär, i botanisk mening en avfallande, mångfröig frukt, som inte öppnar sig, och som har en köttig eller saftig fruktvägg.

 10. golgiapparat

  golgiapparat, Golgi-apparat, den organell i eukaryota celler i vilken proteiner bearbetas och sorteras för att skickas vidare till sekretionsvesiklar, lysosomer eller cellmembran.