1. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 2. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 3. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 4. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 5. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 6. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 7. Nya Zeeland

  Nya Zeeland, stat i Oceanien.

 8. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.

 9. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 10. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).