1. Alfred Bester

    Bester, Alfred, 1913–87, amerikansk författare och kritiker.
  2. cyberpunk

    cyberpunk, ursprungligen benämning på en riktning inom science fiction-litteraturen, senare även på en livshållning knuten till denna med uttryck inom bl.a. konst, film, mode och musik.