1. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 2. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 3. Molotov–Ribbentrop-pakten

  Molotov–Ribbentrop-pakten, icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop.
 4. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 5. ententen

  ententen, gemensam benämning på de länder som utgjorde den ena av de två stridande parterna i första världskriget.
 6. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 7. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 8. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 9. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 10. Irakkriget

  Irakkriget, väpnad konflikt i Irak 2003–11.