1. skola

  2sko`la verb ~de ~t ORDLED: skol-ar SUBST.: skolande, skolning
  Svensk ordbok
 2. uppsats

  upp`sats subst. ~en ~er ORDLED: upp--sats-en
  Svensk ordbok
 3. bekymmer

  bekymm´er subst. bekymret, plur. ~, best. plur. bekymren el. ~na ORDLED: be-kymr-et
  Svensk ordbok
 4. uppvaktning

  upp`vaktning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--vakt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. gosse

  gosse [gås`e] subst. ~n gossar ORDLED: goss-en
  Svensk ordbok
 6. trafik

  trafi´k subst. ~en ORDLED: traf-ik-en
  Svensk ordbok
 7. isolera

  isole´ra verb ~de ~t ORDLED: isol-er-ar SUBST.: isolerande, isolering; isolation (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. skida

  1ski`da subst. ~n skidor ORDLED: skid-an
  Svensk ordbok
 9. grund

  2grund subst. ~en ~er ORDLED: grund-en
  Svensk ordbok
 10. man

  1man´ subst. ~nen, män ibl. ~nar el. man, best. plur. männen ibl. ~narna ORDLED: mann-en
  Svensk ordbok