1. Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som gick genom staden Berlin i Tyskland 1961–1989.

 2. amerikanska inbördeskriget

  amerikanska inbördeskriget, krig 1861–65 mellan nordstater och sydstater i USA.
 3. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 4. maktbalans

  maktbalans, samhällsvetenskaplig term som främst avser mellanstatliga förbindelser.
 5. hjul

  hjul, enkel maskin med två distinkta användningsområden: som vagnshjul och som element i maskiner (t.ex. kugghjul, svänghjul).
 6. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 7. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.
 8. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 9. induskulturen

  induskulturen, även harappakulturen, asiatisk bronsålderskultur med huvudorter i floden Indus’ bördiga dalgångar, daterad till ca 2500–ca 1700 f.Kr.

 10. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.