1. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.
 2. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 3. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 4. Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som gick genom staden Berlin i Tyskland 1961–1989.

 5. induskulturen

  induskulturen, även harappakulturen, asiatisk bronsålderskultur med huvudorter i floden Indus’ bördiga dalgångar, daterad till ca 2500–ca 1700 f.Kr.

 6. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 7. kommun

  kommun är ett mindre geografiskt område inom ett land som styr sig självt i vissa frågor och som har rätt att ta ut skatt av invånarna.
 8. Jim Crow-lagarna

  Jim Crow-lagarna, benämning på delstatliga och lokala rasåtskillnadslagar i USA från och med slutet av 1800-talet, huvudsakligen (men inte enbart) stiftade i sydstaterna; ”Jim Crow” var en allmän, nedsättande benämning på en svart person.
 9. Ur

  Ur, arabiska Tall al-Muqayyar, forntida stad i nuvarande södra Irak.

 10. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.