1. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 2. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 3. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen är ett gemensamt namn på en rörelse som bestod av olika organisationer som arbetade för de svartas rättigheter i USA.

 4. Europarådet

  Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, bildad 5 maj 1949 för att ”åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling” (rådsstadgan, artikel 1). (Europarådet är ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.)
 5. Avicii

  Avicii [aviʹtçi], egentligen Tim Berglingfödd 8 september 1989, död 20 april 2018, diskjockey och dansmusikproducent.

 6. Hitler-Jugend

  Hitler-Jugend, HJ, tyska nazisternas ungdomsorganisation (1926–45), de första åren med namnet Bund deutscher Arbeiterjugend.
 7. plebejer

  plebejer var en grupp människor i Rom under antiken.
 8. folkrepresentation

  folkrepresentation, lagstiftande församling bestående av valda företrädare för folket.
 9. nationalförsamling

  nationalförsamling är den ena avdelningen av Frankrikes parlament och består av representanter som valts direkt av folket.
 10. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.