1. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 2. Jonathan Swift

  Swift [swift], Jonathan, född 30 november 1667, död 19 oktober 1745, brittisk författare.
 3. utvecklingspsykologi

  utvecklingspsykologi, gren av psykologin som studerar människans psykiska utveckling.
 4. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.
 5. gräs

  gräs hör till jordens vanligaste växter med många olika sorter och arter.
 6. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 7. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.
 8. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 9. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 10. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.