1. överklagande

  överklagande, sammanfattande benämning inom juridiken på det förfarande varigenom en part eller annan berörd kan få en dom eller ett beslut omprövat i högre instans.
 2. Virginia Woolf

  Woolf, född Stephen, Virginia, född 25 januari 1882, död 28 mars 1941, brittisk författare.

 3. healing

  healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande.
 4. kolchos

  kolchos, kollektivt organiserat jordbruk i det dåvarande Sovjetunionen.

 5. PMS

  PMS, förkortning för premenstruell spänning, se premenstruella besvär.
 6. Dackefejden

  Dackefejden, ett efter ledaren Nils Dacke vanligt namn på det stora småländska upproret 1542–43.
 7. sadism

  sadism, tvångsmässigt behov att förnedra, tvinga till underkastelse, tillfoga fysisk och psykisk smärta.
 8. anorexia nervosa

  anorexia nervosa, ordagrant ’nervös aptitlöshet’.
 9. tinnitus

  tinnitus, öronsusning, ett endast av personen själv upplevt ljud som kan vara pipande, tonliknande eller brusande.
 10. kvickrot

  kvickrot, vitrot, Elytrigia repens, art i växtfamiljen gräs.