1. World Wide Web

  World Wide Web är ett världsomspännande nät som består av många miljarder webbsidor. Oftast säger man bara webben, nätet eller internet.

 2. kognitiv beteendeterapi

  kognitiv beteendeterapi, KBT, form av psykologisk behandling baserad på kognitiv teori och/eller inlärningsteori.

 3. klimakterium

  klimakterium, den fas i en kvinnas liv som inträffar något eller ett par år innan menstruationerna upphör (menopausen) och de närmaste åren därefter.
 4. massatillverkning

  massatillverkning, samlingsterm för metoder att framställa pappersmassa samt ren cellulosa för tillverkning av viskosfibrer, cellofan eller cellulosaderivat.
 5. traktor

  traktor, motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att dra annat fordon och för att bära, dra eller driva redskap eller maskiner samt som är konstruerat för en begränsad högsta hastighet, i Sverige hittills 30 km/h.
 6. världssamfundet

  världssamfundet, det internationella samfundet, politisk sammanfattande benämning på FN och dess medlemsstater, liksom andra internationella institutioner med kompetens att fatta beslut med verkan för de internationella relationerna.

 7. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 8. teknetium

  teknetium, radioaktiv metall, det första grundämne som framställts på konstlad väg och det lättaste för vilket inga stabila isotoper existerar.
 9. sädesslag

  sädesslag, relativt storfröiga gräsarter vilkas kärnor efter malning eller annan beredning används till föda och foder.
 10. syfilis

  syfilis, lues, infektionssjukdom som i allmänhet smittar genom samlag.