1. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 2. väder

  vä´der subst. vädret, plur. ~, best. plur. vädren el. ~na ORDLED: vädr-et
  Svensk ordbok
 3. topp

  1topp [tåp´] subst. ~en ~ar ORDLED: topp-en
  Svensk ordbok
 4. klara

  kla`ra verb ~de ~t ORDLED: klar-ar SUBST.: klarande, klarning (till 2--5)
  Svensk ordbok
 5. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 6. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 7. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok