1. administrativa besvär

  administrativa besvär, förvaltningsrättsliga överklaganden.
 2. besvärs- och ekonomiutskottet

  besvärs- och ekonomiutskottet, egentligen allmänna besvärs- och ekonomiutskottet, ett ständigt utskott i den svenska ståndsriksdagen 1809–66.
 3. kirskål

  kirskål, kers, Aegopodium podagraria, art i familjen flockblomstriga växter.
 4. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.
 5. Los Angeles

  Los Angeles, ofta förkortat L.A., stad i delstaten Kalifornien, USA; 4 miljoner invånare (2016), i storstadsområdet 13,3 miljoner invånare.

 6. parkslide

  parkslide, Fallopia japonica, syn. Polygonum cuspidatum och Reynoutria [-nu:-] japonica, art i familjen slideväxter.
 7. utvecklingspsykologi

  utvecklingspsykologi, gren av psykologin som studerar människans psykiska utveckling.
 8. allergi

  allergi, egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne ( allergen).
 9. knölklocka

  knölklocka, Campanula rapunculoides, art i familjen klockväxter.
 10. psykoterapi

  psykoterapi, behandling av psykiska problem med psykologiska metoder.