1. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. klimakterium

  klimakterium, den fas i en kvinnas liv som inträffar något eller ett par år innan menstruationerna upphör (menopausen) och de närmaste åren därefter.
 3. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 4. Dackefejden

  Dackefejden, ett efter ledaren Nils Dacke vanligt namn på det stora småländska upproret 1542–43.
 5. teknetium

  teknetium, radioaktiv metall, det första grundämne som framställts på konstlad väg och det lättaste för vilket inga stabila isotoper existerar.
 6. överklagande

  överklagande, sammanfattande benämning inom juridiken på det förfarande varigenom en part eller annan berörd kan få en dom eller ett beslut omprövat i högre instans.
 7. Los Angeles

  Los Angeles, ofta förkortat L.A., stad i delstaten Kalifornien, USA; 4 miljoner invånare (2016), i storstadsområdet 13,3 miljoner invånare.

 8. syfilis

  syfilis, lues, infektionssjukdom som i allmänhet smittar genom samlag.
 9. parkslide

  parkslide, Fallopia japonica, syn. Polygonum cuspidatum och Reynoutria [-nu:-] japonica, art i familjen slideväxter.
 10. exostos

  exostos (nylat. exostosis, av grekiska exostōsis ’benutväxt’, av ex- och grekiska osteon ’ben’), utväxt av benknöl från skelettet, vanligast i knäregionen.