1. keramer

  keramer kallas de material som inte är metall och som inte kommer från djur eller växter.
 2. päron

  päron, Pyrus, släkte rosväxter med cirka 20 lövfällande arter, i huvudsak träd, i Europa, Asien och Nordafrika.
 3. psykoterapi

  psykoterapi, behandling av psykiska problem med psykologiska metoder.
 4. celiaki

  celiaki, coeliaci, kronisk sjukdom där en autoimmun process skadar tunntarmens slemhinna, vilket medför malabsorption, det vill säga nedsatt uppsugning av vissa av födans beståndsdelar.

 5. kvickrot

  kvickrot, vitrot, Elytrigia repens, art i växtfamiljen gräs.
 6. skogsrå

  skogsrå eller huldra är ett övernaturligt väsen som människor i Sverige trodde på förr i tiden.
 7. eksem

  eksem, vanligt förekommande långvarig hudsjukdom som ger torr kliande hud och som i regel börjar före 6 månaders ålder.
 8. psoriasis

  psoriasis, hudsjukdom som kännetecknas av fjällande, rodnade hudförändringar, vilka särskilt ofta förekommer på armbågar och knän.
 9. kirskål

  kirskål, kers, Aegopodium podagraria, art i familjen flockblomstriga växter.
 10. antidepressiva läkemedel

  antidepressiva läkemedel, antidepressiva, tymoleptika, läkemedel som har stämningshöjande effekt och används vid depression samt vid vissa andra psykiska störningar.