1. avslag

  a`vslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--slag-et
  Svensk ordbok
 2. framfusig

  fram`fusig adj. ~t ORDLED: fram--fus-ig
  Svensk ordbok
 3. spöka

  spö`ka verb ~de ~t ORDLED: spök-ar SUBST.: spökande; spökeri
  Svensk ordbok
 4. onämnbar

  o`nämnbar adj. ~t ORDLED: o--nämn-bar
  Svensk ordbok
 5. klister

  klis´ter subst. klistret ORDLED: klistr-et
  Svensk ordbok
 6. markatta

  ma`rkatta subst. ~n markattor ORDLED: mar--katt-an
  Svensk ordbok
 7. krångla

  krång`la verb ~de ~t ORDLED: krångl-ar SUBST.: krånglande; krångel (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. klara

  kla`ra verb ~de ~t ORDLED: klar-ar SUBST.: klarande, klarning (till 2--5)
  Svensk ordbok
 9. svår

  svår adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. kvitt

  1kvitt adj., ingen böjning
  Svensk ordbok