1. pina

  2pi`na verb ~de ~t ORDLED: pin-ar SUBST.: pinande
  Svensk ordbok
 2. eländig

  eländig [e`- el. -än´-] adj. ~t ORDLED: e-länd-ig
  Svensk ordbok
 3. sträng

  1sträng adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. ännu

  ännu [än`- äv. -nu´] adv. ORDLED: än--nu
  Svensk ordbok
 5. båt

  båt subst. ~en ~ar ORDLED: båt-en
  Svensk ordbok
 6. ängel

  äng`el subst. ~n änglar ORDLED: ängl-ar
  Svensk ordbok
 7. hjul

  hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjul-et
  Svensk ordbok
 8. vad

  3vad subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vad-et
  Svensk ordbok
 9. gravera

  grave´ra verb ~de ~t ORDLED: grav-er-ar SUBST.: graverande, gravering (till 1); gravation (till 2), gravyr (till 1)
  Svensk ordbok
 10. belastning

  belas´tning subst. ~en ~ar ORDLED: be-last-ning-en
  Svensk ordbok