1. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 2. kränga

  kräng`a verb krängde krängt, pres. kränger ORDLED: kräng-er SUBST.: krängande, krängning
  Svensk ordbok
 3. störa

  1stö`ra verb störde stört, pres. stör ORDLED: stör-de SUBST.: störande, störning
  Svensk ordbok
 4. synd

  synd subst. ~en ~er ORDLED: synd-en
  Svensk ordbok
 5. trång

  trång adj. ~t, komp. trängre [träŋ´-] äv. ~are, superl. trängst äv. ~ast ORDLED: träng-re
  Svensk ordbok
 6. dålig

  då`lig adj. ~t, komp. sämre [säm´-] ngn gång ~are, superl. sämst ngn gång ~ast ORDLED: dål-ig
  Svensk ordbok
 7. vagn

  vagn [vaŋ´n] subst. ~en ~ar ORDLED: vagn-en
  Svensk ordbok
 8. belasta

  belas´ta verb ~de ~t ORDLED: be-last-ar SUBST.: belastande, belastning
  Svensk ordbok
 9. hamn

  hamn subst. ~en ~ar ORDLED: hamn-en
  Svensk ordbok
 10. råka

  1rå`ka verb ~de ~t ORDLED: råk-ar SUBST.: råkande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok