1. förhållande

  förhåll´ande subst. ~t ~n ORDLED: för-håll-and-et
  Svensk ordbok
 2. ta emot

  ta emo´t verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it e-mot SUBST.: (e)mottagande (till 1 och 2), (e)mottagning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. väder

  vä´der subst. vädret, plur. ~, best. plur. vädren el. ~na ORDLED: vädr-et
  Svensk ordbok
 4. topp

  1topp [tåp´] subst. ~en ~ar ORDLED: topp-en
  Svensk ordbok
 5. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 6. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 7. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok