1. besvara

  besva´ra verb ~de ~t ORDLED: be-svar-ar SUBST.: besvarande
  Svensk ordbok
 2. Vera Lynn

  Lynn (egentligen Welch), Dame Vera, född 1917, brittisk sångerska.
 3. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen, väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien (SFRJ) till ett flertal självständiga republiker.
 4. bordläggningsplenum

  bordläggningsplenum, sammanträde med riksdagen då inga beslut fattas i sakfrågor utan där främst ärenden anmäls och bordläggs.
 5. lösen

  lösen, överenskomna igenkänningsord som används vid identifiering mellan personer, militära enheter etc.; t.ex. ”korpen” besvaras med ”bojen”.
 6. istihsan

  istihsan, istiḥsān, enligt islamiska teologer bruket av det egna omdömet då det gäller att finna lösningen på ett problem som inte besvaras i de heliga texterna.
 7. fråga

  fråga, i riksdagen en begäran framställd av en enskild ledamot till ett statsråd om upplysningar i ett visst ärende som rör statsrådets ansvarsområde.
 8. manna reling

  manna reling, internationell, marin honnör som kan ges kunglig person eller statsöverhuvud.
 9. presskonferens

  presskonferens, presentation för flera massmedier samtidigt, där företrädare för t.ex. en myndighet, organisation eller ett företag lämnar information och besvarar frågor.
 10. ortsmeddelare

  ortsmeddelare, person som i egenskap av representant för en viss bygd regelbundet besvarar utsända frågelistor rörande t.ex. kulturhistoriska ämnen.