1. betydelselån

  betydelselån, språkterm som innebär att ett ord eller en sammansättning får ny eller utvidgad betydelse som följd av påverkan från ett annat språk.
 2. betalkort

  betalkort är plastkort som man kan betala med i stället för pengar.

 3. Betlehem

  Betlehem, arabiska Bayt Laḥm, hebreiska Bet Leḥem, stad på Västbanken, 10 km söder om Jerusalem; 43 100 invånare (2010).
 4. betalningsmedel

  betalningsmedel, kontanta medel som omedelbart kan användas för betalning av varor och tjänster.
 5. betareceptorer

  betareceptorer, β-receptorer, betaadrenerga receptorer, speciell typ av adrenerga receptorer inkopplade i kroppens fysiologiska signalsystem.
 6. beteendesociologi

  beteendesociologi, gren av sociologin som använder den psykologiska behaviorismens principer på sociologiska frågeställningar.
 7. betareceptorblockerare

  betareceptorblockerare, β-receptorblockerare, betablockerare, ämnen som hämmar de fysiologiska funktioner som överförs via betareceptorer.
 8. betestryck

  betestryck, den grad av inverkan betesdjuren har på den mark där de betar, vilket bestäms av hur mycket vegetation det finns och hur många djur som betar.
 9. beteendegenetik

  beteendegenetik, vetenskapen om det biologiska arvets och miljöns betydelse för individuella skillnader i beteendet.
 10. avvikande beteende

  avvikande beteende, sociologisk term för beteende som bryter mot gruppens eller samhällets etablerade normer.